รับทำโฆษณา Google Ads 

 วิเคราะห์ บริหารโฆษณา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา Google Ads 
โปรโมทเว็บไซต์ เพิ่มยอดขาย ให้กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้ 

Ads-1

  8,000.-
ต่อดือน

 • Keyword  ไม่เกิน 10 คำ (ตามความเหมาะสม)
 • ส่งรายงานทุกสัปดาห์
 • ผู้เชี่ยวชาญดูแล วิเคราะห์ ปรับประสิทธิภาพให้ทุกวัน

Ads-2

  12,000.-
ต่อดือน

 • Keyword  ไม่เกิน 15 คำ (ตามความเหมาะสม)
 • ส่งรายงานทุกสัปดาห์
 • ผู้เชี่ยวชาญดูแล วิเคราะห์ ปรับประสิทธิภาพให้ทุกวัน

Ads-3

18,000.-
ต่อดือน

 • Keyword ไม่เกิน 25 คำ (ตามความเหมาะสม)
 • ส่งรายงานทุกสัปดาห์
 • ผู้เชี่ยวชาญดูแล วิเคราะห์ ปรับประสิทธิภาพให้ทุกวัน

Ads-4

30,000.-
ต่อดือน

 • ไม่จำกัด Keyword (ตามความเหมาะสม)
 • ส่งรายงานทุกสัปดาห์
 • ผู้เชี่ยวชาญดูแล วิเคราะห์ ปรับประสิทธิภาพให้ทุกวัน